Zintegrowane Bezpieczeństwo maszyn

Wspieramy naszych klientów w dostosowaniu maszyn do minimalnych wymagań bezpieczeństwa.

Zakres takich prac skupiony jest na modyfikacjach w obszarze sterowania, a także budowy maszyny tak, by spełniała aktualne dyrektywy maszynowe.

W większości przypadków nie ma potrzeby  wymiany urządzenia/ maszyny na nowy model, gdyż można je z powodzeniem dostosować do obowiązujących wymogów.

strategia zmniejszania ryzyka związanego z uzytkowaniem maszyn

Zmniejszenie występującego ryzyka przy użytkowaniu maszyn można osiągnąć przez zastosowanie odpowiednich środków i rozwiązań technicznych podejmowanych przez producenta, jak i pracodawcę.

W celu zmniejszenia występującego ryzyka przy użytkowaniu maszyn zobowiązani jesteśmy do stosowania tzw. „triady bezpieczeństwa”, w następującej kolejności:

Podejmij z nami współpracę